Tom 41 Nr 4 (2019)

Artykuły problemowe

Wojna sprawiedliwa a nie święta. Średniowieczne koncepcje konfliktów zbrojnych
Strony 7 - 20
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ustawa o pełnomocnictwach Ermächtigungsgesetz z 23 marca 1933 roku jako katalizator budowy państwa wodzowskiego w Niemczech
Strony 21 - 47
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zbrodnie, bezprawie i przemoc seksualna wobec ludności cywilnej w czasach II wojny światowej
Strony 49 - 64
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dekret sierpniowy PKWN z 1944 roku jako instrument legalizacji władzy komunistycznej w Polsce
Strony 65 - 85
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zapomniane zwycięstwo 4 czerwca — o mitologii politycznej filmu „Psy” Władysława Pasikowskiego
Strony 87 - 104
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Psychologiczne uwarunkowania aktów dehumanizacji
Strony 105 - 131
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Carl Schmitt w polskich interpretacjach politologicznych 1984–2007
Strony 133 - 161
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z dziejów administracji państwa stanu wyjątkowego. Ustrój administracji publicznej na terenach byłego zaboru austriackiego u progu II Rzeczypospolitej
Strony 163 - 181
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Daniny publiczne związane z użytkowaniem dróg publicznych i ruchem drogowym w ustroju demokratycznym odrodzonej Polski
Strony 183 - 203
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między ideologią i praxis. Organizacja socjalistyczna w PRL w latach 1956–1981
Strony 205 - 231
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo karne w państwie totalitarnym — casus Korei Północnej
Strony 233 - 248
DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.41.4.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF