• Zwischenbilanz ProGr@mm/EuroGr@mm. Erste Evaluationsergebnisse an der Universität Szeged Ungarn

Zwischenbilanz ProGr@mm/EuroGr@mm. Erste Evaluationsergebnisse an der Universität Szeged Ungarn

Viktória Dabóczi
Google Scholar Viktória Dabóczi
Ágnes Túri
Google Scholar Ágnes Túri
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.