Recenzowanie

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz” sp. z o.o.
ISSN: 1733-5779
10.19195/1733-5779

Kontakt do redakcji

sppaie@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • CEEOL