Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

"Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne" nawiązują do tradycji "Prac Prawniczych" publikowanych z inicjatywy studentów w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. SPPAiE jest jedynym czasopismem naukowym znajdującym się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 2019 r., nastawionym na publikowanie prac studentów i młodych naukowców w obszarze nauk prawnych, prawa kanonicznego, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz ekonomii i finansów.

ISSN: 1733-5779 

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 44W pogoni za wyzwaniami teraźniejszości — prawo i ekonomia w dobie zderzenia cywilizacji

Published 9 czerwca 2023

Issue description

Tom 44 „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera opracowania dotyczące problemów z zakresu prawa międzynarodowego prywatnego, filozofii prawa, praw człowieka, ekonomii i prawa administracyjnego. Publikowane artykuły poruszają kwe ... See the full issue

Pełny numer

Wstęp