Recenzenci

Wykaz recenzentów za 2020 r. [SPPAiE nr 31-34]

Grzegorz Góralczyk, Karol Muszyński, Michał Paździora, Barbara Iwankiewicz-Rak, Lesław Góral, Barbara Kowalczyk, Dobrosława Antonów, Emilia Konopska-Struś, Joanna Helios, Karolina Olszewska, Katarzyna Szalonka, Lucyna Witek, Monika Paradowska, Wioletta Jedlecka, Witold Małecki, Antoni Kolek, Katarzyna Kopyściańska, Marcin Wojewódka, Michał Stambulski, Oskar Sobolewski, Patrycja Zawadzka, Piotr Soroka, Tomasz Jurczyk, Anna Chodorowska, Adam Ostapski, Patrycja Kowalczyk-Rolczyńska, Tomasz Jedynak, Małgorzata Wachowska, Sonia Bucholtz, Justyna Ziobrowska, Mariusz Dybał

Wykaz Recenzentów za 2019 r. [SPPAiE nr 27-30]:

Katarzyna Kopyściańska, Krzysztof Nowicki, Adam Kwieciński, Agnieszka Krześ, Agnieszka Skowron, Antoni Kolek, Emilia Struś, Rafał Juchnowski, Joanna Helios, Karol Ryszkowski, Małgorzata Wachowska, Piotr Soroka, Tomasz Jurczyk, Tomasz Scheffler, Urszula Banaszczak-Soroka, Ewa Kozerska, Grażyna Światowy, Justyna Karaźniewicz, Katarzyna Marak, Krzysztof Sobieralski, Marcin Wojewódka, Mariusz Dybał, Michał Paździora, Michał Stambulski, Adam Ostapski, Patrycja Zawadzka, Paweł Lenio, Piotr Soroka, Jerzy Juchnowski, Rafał Lipniewicz, Sonia Buchholz, Wioletta Jedlecka

Wykaz Recenzentów za 2018 r. [SPPAiE nr 23-26]:

Jerzy Akińcza, Katarzyna Ciuśkowska, Tomasz Dolata, Hanna Frąckowiak, Rafał Juchnowski, Tomasz Jurczyk, Urszula Kalina-Prasznic, Jakub Kociubiński, Agnieszka Kotlarz-Mangold, Adam Kwieciński, Paweł Lenio, Rafał Lipniewicz, Małgorzata Niklewicz, Olga M. Płaskowska, Magdalena Rzewuska, Dorota Sokołowska, Marek Salomonewicz, Bronisław Sitek, Magdalena Skolimowska-Kulig, Piotr Soroka, Mirosław Struś, Małgorzata Wachowska

Wykaz Recenzentów za 2017 r. [SPPAiE nr 21-22]:

Daniel Bloemers, Diana Cibulskiene, Paweł Czarnecki, Piotr Dobosz, Tomasz Dolata, Andrzej Dziadzio, Beata Giesen, Marcin Glicz, Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Tomasz Jurczyk, Agata Kozłowska, Rafał Lipniewicz, Katarzyna Marak, Piotr Michalik, Adrian Niewęgłowski, Monika Paradowska, Damian Radwański, Krzysztof Rostański, Piotr Sitarek, Piotr Soroka, Emilia Struś, Jerzy Szczotka, Andrzej Szumański, Małgorzata Wachowska, Andrzej W. Wiśniewski, Mariusz Zelek

Wykaz Recenzentów za 2016 r. [SPPAiE nr 20]:

Radosław Antonów, Mariusz Dybał, Ewa Galewska, Rafał Juchnowski, Tomasz Jurczyk, Jakub Kociubiński, Dagmara Kornobis-Romanowska, Barbara Kowalczyk, Rafał Lipniewicz, Justyna Michalska, Arleta Nerka, Piotr Ochman, Monika Paradowska, Karol Rusin, Grzegorz Sikorski, Mirosław Struś, Magdalena Tabernacka

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1733-5779
10.19195/1733-5779

Kontakt do redakcji

sppaie@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • CEEOL