Komitet Redakcyjny

Dr Sebastian Jakubowski – Redaktor Naczelny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Daria Kostecka–Jurczyk – Zastępca Redaktora Naczelnego, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Magdalena Skolimowska-Kulig – Redaktor Statystyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Iren Bagdasarian - Redaktor ds. Publikacji Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Witold Małecki - Redaktor ds. Publikacji Rosyjskojęzycznych, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Monika Mościbrodzka – Redaktor Tematyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Magdalena Homa – Redaktor Tematyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Mgr Justyna Ziobrowska – Sekretarz Redakcji, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Mgr Agnieszka Sadowa – Sekretarz Tematyczny ds. marketingu, Uniwersytet Wrocławski, Polska

mgr Rafał Kowalski – Sekretarz Tematyczny ds. prawa podatkowego, Uniwersytet Wrocławski, Polska

mgr Dominik Kossak – Sekretarz Tematyczny ds. prawa rynku finansowego, Uniwersytet Wrocławski, Polska

mgr Paweł Bury – Sekretarz Tematyczny ds. prawa prywatnego, Uniwersytet Wrocławski, Polska

mgr Norbert Czechowski – Sekretarz Tematyczny ds. publicznego prawa gospodarczego, Uniwersytet Wrocławski, Polska

mgr Jakub Hudský – Sekretarzem Tematycznym ds. teorii i filozofii prawa, Uniwersytet Wrocławski, Polska