Komitet Redakcyjny

Dr Sebastian Jakubowski – Redaktor Naczelny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Daria Kostecka–Jurczyk – Zastępca Redaktora Naczelnego, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Magdalena Skolimowska-Kulig – Redaktor Statystyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Iren Bagdasarian - Redaktor ds. Publikacji Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Witold Małecki - Redaktor ds. Publikacji Rosyjskojęzycznych, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Monika Mościbrodzka – Redaktor Tematyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Magdalena Homa – Redaktor Tematyczny, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Mgr Justyna Ziobrowska – Sekretarz Redakcji, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Mgr Agnieszka Sadowa – Drugi Sekretarz Redakcji, Uniwersytet Wrocławski, Polska