Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

"Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne" nawiązują do tradycji "Prac Prawniczych" publikowanych z inicjatywy studentów w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W tamtym okresie były one w Polsce unikalnym wydawnictwem zawierającym studenckie prace naukowe. Po dłuższej przerwie, już w XXI powrócono do koncepcji udostępniania artykułów pisanych przez młodych naukowców. Wpłynęły na to na pewno odrodzenie studenckiego ruchu naukowego, jak również potrzeba dokumentacji rezultatów różnego rodzaju inicjatyw naukowych studentów.

Zmiany w organizacji studiów, jak i w samej strukturze Wydziału Prawa, który obecnie nazywa się Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii, przyczyniły się do zmiany tytułu czasopisma na obecny oraz wpłynęły na charakter publikowanych w "Studenckich Pracach Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych" tekstów.

SPPAiE jest jedynym czasopismem naukowym znajdującym się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 2019 r., nastawionym na publikowanie prac studentów i młodych naukowców w obszarze nauk prawnych, prawa kanonicznego, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz ekonomii i finansów. Czyni to "Prace" najlepszym studenckim czasopismem w kraju.

W czasopiśmie czytelnik znajdzie artykuły, które powstały na podstawie wygłaszanych na konferencjach naukowych referatów studentów i doktorantów WPAiE, jak i gości Wydziału przyjeżdżających do Wrocławia na międzynarodowe konferencje, a także dzięki stypendiom fundacji międzynarodowych. W "Pracach" znajdują się również artykuły zgłoszone do publikacji, a przygotowane w ramach seminariów doktoranckich, będące więc zapowiedzią przyszłych prac doktorskich. Z prawdziwą satysfakcją możemy stwierdzić, że "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne" są dokumentacją pierwszych kroków dorobku naukowego pracowników kilkudziesięciu już uczelni wyższych. Czasopismo zadbało także o publikację teksów napisanych przez doświadczonych pracowników uczelni — znajdziemy je w rozdziale pn. "Zdaniem naszych mistrzów".

Tytuł "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne" wyraźnie wskazuje, że publikowane artykuły dotyczą różnych dziedzin i poruszają szeroki zakres tematów. Redakcja i Rada Redakcyjna czynią starania, aby zachować spójność tematyczną wyznaczaną np. przez tytuły konferencji międzynarodowych organizowanych na Wydziale, jednak nie zawsze jest to możliwe, ponieważ studencki ruch naukowy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii charakteryzuje się dużą liczbą działających na nim kół naukowych i ich różnorodnością, a częstotliwość ukazywania się "Prac" wymaga dokonywania wyboru najlepszych tekstów. Ułatwia to pomoc recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych (tj. spoza Wydziału i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego). Rada Redakcyjna, redaktor "Prac" i Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego dokonują wszelkich starań, aby publikowane artykuły spełniały wysokie wymagania stawiane publikacjom naukowym.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Studenckich Pracach Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także - na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH - w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 20 punktów.

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/sppae

Kwartalnik. Format B5

ISSN: 1733-5779