Rada Redakcyjna

Prof. Claude Albagli (President Institut CEDIMES/ Directeur Pedagogique Master Entrepreneuriat PME (Universite Paris XII), Francja) 

Prof. Giuseppe Calzoni (Universita degli Studi di Perugia, Włochy) 

Prof. Diana Cibulskiene (Uniwersytet Wileński, Litwa) 

Prof. Vida Davidavićienė (Uniwersytet Wileński, Litwa) 

Dr Milda Domkuvienė (Uniwersytet Wileński, Litwa) 

Dr Mariusz Dybał (Uniwersytet Wrocławski) 

Prof. Włodzimierz Gromski (Uniwersytet Wrocławski) 

Dr Tsotne Iashvili (Tbilisi State University, Gruzja)

Prof. Piotr Jurek (Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu) 

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu) 

Prof. Marina Karpitskaya (Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały, Białoruś) 

Dr Sergiusz J. Kasian (Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara, Ukraina) 

Prof. Mirosłowa Klamut (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

Prof. Ewa Konarzewska-Gubała (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 

Prof. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski) 

Prof. Leon Olszewski (Uniwersytet Wrocławski) 

Prof. Zita Tamašauskienė (Uniwersytet Wileński, Litwa) 

Prof. Ralph Michael Wrobel (Westachsische Hochschule Zwickau, Niemcy) 

Prof. Volodymyr Yatsura (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz” sp. z o.o.
ISSN: 1733-5779
10.19195/1733-5779

Kontakt do redakcji

sppaie@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • CEEOL