Tom 49 (2024): Wyzwania prawne i ekonomiczne w dobie hossy na rynku nieruchomości

Opublikowane: 19-06-2024

W 49 numerze SPPAiE oddajemy w ręce czytelników dwa opracowania teoretycznoprawne: Pojęcie formalizmu oraz jego przejawy i postulaty redukcji w polskim procesie karnym oraz Hermann Kantorowicz i Theodor Viehweg przeciwko pozytywizmowi prawniczemu, a także teksty poruszające istotne aspekty z zakresu praktyki gospodarczej, m.in. Odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki cywilnej za istniejące zobowiązania i Alternatywne spojrzenie na rolę Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Numer zawiera ponadto trzy opracowania z zakresu ekonomii: Decyzje konsumenckie na rynku nieruchomości w Polsce w kontekście ekonomii behawioralnej, Determinanty zachowań nabywców na rynku usług turystycznych — w świetle badań i Problemy pomiaru szarej strefy w Polsce. Zapraszamy do lektury.

Pełny numer

PDF

Artykuły