Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Opinie zabezpieczające w zarządzaniu ryzykiem podatkowym

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.3
Przesłane
8 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

W artykule poruszono kwestie możliwości wykorzystania oraz znaczenia opinii zabezpieczających w procesie zarządzania ryzykiem podatkowym. Omówiono także istotę oraz scharakteryzowano prawną opinię zabezpieczającą i jej znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatnika. Publikacja dotyka problematyki sposobu występowania o wydanie opinii zabezpieczającej, przebiegu postępowania o jej wydanie i korzyści płynącej z jej otrzymania w kontekście zarządzania ryzykiem podatkowym. Oprócz analizy tekstu prawnego przeprowadzono też analizę dorobku i znaczenia już wydanych opinii zabezpieczających dla praktyki podatników w obszarze kwestii przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.