• Czy polskie prawo prospektowe jest konkurencyjne na tle innych państw Unii Europejskiej?

Czy polskie prawo prospektowe jest konkurencyjne na tle innych państw Unii Europejskiej?

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.4
Łukasz Chyla
Google Scholar Łukasz Chyla
Publikacja:

Abstrakt

W celu polepszenia konkurencyjności rynku pierwotnego i atrakcyjności IPO w Europie Unia Europejska wprowadziła nowe prawo prospektowe w postaci rozporządzenia prospektowego (UE) 2017/1129, które zastąpiło dyrektywę prospektową. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez nową ustawę jest zwiększenie progu, poniżej którego nie jest wymagany prospekt emisyjny z 5 do 8 mln EUR — z zastrzeżeniem autonomicznej decyzji państw członkowskich w tym zakresie. Większość państw członkowskich skorzystało z takiej możliwości, wprowadzając nowe wyłączenia do prawa krajowego. Wbrew tym tendencjom polski ustawodawca nie zdecydował się na takie rozwiązanie i pozostawił próg wyłączenia na obecnym poziomie 2,5 mln EUR. Celem tego artykułu jest ocena poprawności i potencjalnych skutków takiej decyzji z perspektywy prawnoporównawczej i ekonomicznej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.