Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Kontrola i koordynacja mechanizmów zdolności wytwórczych w świetle prawa unijnego

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.7
Przesłane
8 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

Niełatwe do przewidzenia zapotrzebowanie, względy bezpieczeństwa dostaw oraz pozostałe problemy sektora sprawiają, że sprostanie popytowi na energię elektryczną jest coraz trudniejsze. Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej odpowiadają na to wyzwanie przez mechanizmy zdolności wytwórczych, którymi ingerują w rynek. Ich wprowadzenie może jednak być znacznie utrudnione, jeśli środek ten zostanie uznany za pomoc państwa. W takim wypadku mechanizm podlega kontroli zgodności z rynkiem wewnętrznym. Jej negatywny wynik może nawet wiązać się z decyzją o niezgodności środka z prawem. W kontekście tej oraz dalszych implikacji w artykule omówiono mechanizmy, które są badane w ramach kontroli zgodnie z traktatami i orzecznictwem sądów Unii, a także poddano analizie i ocenie przebieg procedury kontroli z uwzględnieniem zmian wprowadzonych pakietem prawodawczym z czerwca 2019.