Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

„Larva”, „calumnia”, „homagium". Delikty i szkoda niemajątkowa w dziewiętnastowiecznym prawie węgierskim

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.10
Przesłane
8 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

Celem artykułu jest opis i analiza regulacji naprawienia szkody niemajątkowej w dawnym prawie węgierskim ze szczególnym uwzględnieniem instytucji homagium. Autor przedstawia zarys dziejów prawa węgierskiego w XIX wieku i jego specyfikę objawiającą się w długotrwałej ciągłości i zarazem archaiczności. Następnie analizuje systematykę deliktów w ówczesnym prawie węgierskim i roszczeń z nich wypływających, zaznaczając ich odrębności i cechy wspólne z tymi występującymi we współczesnym prawie cywilnym. Przy użyciu komparatystycznej i historycznej metody badawczej umożliwi to ukazanie ponadczasowości określonych problemów prawa zobowiązań, opisując zarazem jego ewolucję w ciągu ostatnich dwóch stuleci.