Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Różnorodność etniczna a innowacyjność polskich regionów

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.18
Przesłane
8 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

Ze względu na to, że wśród czynników ułatwiających rozwój innowacji wskazuje się różne kategorie różnorodności, celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy regiony Polski, które są bardziej zróżnicowane pod względem pochodzenia etnicznego imigrantów, są jednocześnie bardziej innowacyjne.
Miarą innowacyjności użytą w artykule jest liczba wniosków patentowych złożonych w trybie krajowym w latach 2005–2018 przez podmioty zlokalizowane na terytorium polskich województw, natomiast miarą różnorodności etnicznej regionu (dokładniej — różnorodności ze względu na kontynent, z którego pochodzi imigrant) jest indeks Herfindahla. Wykorzystując dane GUS dotyczące wielkości i charakteru migracji w Polsce oraz dane patentowe Urzędu Patentowego RP, stwierdzono, że większa różnorodność etniczna populacji migrantów w regionie nie przekłada się na jego wyższą innowacyjność.