Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 33 (2020): Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

„Dziki strajk” jako „nadzwyczajna okoliczność” w rozumieniu rozporządzenia nr 261/2004

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.33.6
Przesłane
10 września 2020
Opublikowane
08-09-2020

Abstrakt

Podejmowane przez Trybunał Sprawiedliwości działania wyraźnie świadczą, że prawa pasażerów w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych powinny być bezwzględnie respektowane przez linie lotnicze. Jednym z wielu orzeczeń pokazujących tę tendencję jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2018 roku o sygn. akt C-195/17, w którym została przesądzona odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w razie wystąpienia tak zwanego dzikiego strajku jego personelu. Zdaniem Trybunału tylko taka wykładnia pozostaje w zgodzie z nadrzędnym celem rozporządzenia, którym jest zapewnienie odpowiedniej ochrony słabszej strony umowy przewozu, która jest pasażer.