Practical problems occurring against the backg round of the author’s personal rights

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.34.3
Piotr Artur Olechowski
Google Scholar Piotr Artur Olechowski
Publikacja:

Abstrakt

W niniejszym artykule autor wskazuje na podstawowe problemy związane z autorskimi prawami osobistymi. W tym zakresie zostają poruszone takie kwestie, jak: ocena, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem autorskich praw osobistych, poglądy na temat wspólności praw, dysponowanie autorskimi prawami osobistymi oraz analiza ochrony tych praw po śmierci twórcy. Pracę kończy podsumowanie mające na celu uporządkowanie wszystkich zagadnień poruszanych w przedmiotowym artykule.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.