• The vehicle type approval framework regulation (2018/858): A post - Dieselgate paradigm shift for EU vehicle regulations or a missed opportunity?

The vehicle type approval framework regulation (2018/858): A post - Dieselgate paradigm shift for EU vehicle regulations or a missed opportunity?

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.34.4
Tristan Skupniewicz
Google Scholar Tristan Skupniewicz
Publikacja:

Abstrakt

Skandal Dieselgate obnażył wszystkie niedoskonałości systemu homologacji pojazdów obowiązującego w Unii Europejskiej. Oprócz niedokładnych testów po stronie organów państw członkowskich i oszustw producentów problem tkwił w procedurach homologacji typu, które były nieprzejrzyste i stwarzały wiele możliwości, by nie egzekwować przepisów w interesie producentów pochodzących z państwa członkowskiego, którego organ badał zgodność pojazdów z przepisami. Nowe rozporządzenie ramowe w sprawie homologacji typu ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez wprowadzenie nadzoru Komisji, dodanie nadzoru rynkowego, przyznanie organom udzielającym homologacji typu większych kompetencji i koordynację działań państw członkowskich.
Obszarem szczególnie rozbudowanym, a wcześniej niemal całkowicie pomijanym, są kontrole rzeczywistych pojazdów, których model został już homologowany, w celu sprawdzenia, czy rzeczywiste samochody wprowadzane na rynek rzeczywiście są zgodne z przepisami homologacyjnymi. Autor argumentuje, że rezygnacja z utworzenia unijnej agencji ds. homologacji typu pojazdów byłaby lepszym wyborem niż próba koordynacji i nadzoru tak wielu organów krajowych, a także dużo bardziej skutecznym w osiągnięciu jednolitego stosowania TAFR. Z tego powodu, pomimo usunięcia wszystkich głównych wad obecnego rozporządzenia, można je uznać za straconą szansę. 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.