• Different concepts of “accident” in the meaning of the Montreal Convention and air carrier liability in EU law

Different concepts of “accident” in the meaning of the Montreal Convention and air carrier liability in EU law

Anna Barańska
Google Scholar Anna Barańska
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.