• The European Social Fund on the labor market in Poland — the example of the Lower Silesian Voivodeship

The European Social Fund on the labor market in Poland — the example of the Lower Silesian Voivodeship

Katarzyna Godek
Google Scholar Katarzyna Godek
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.