Scientific Articles

Tom 34 (2020)

The Pension Fund System in Turkey and Sweden

Strony: 131-146

PDF

Abstrakt

Bardzo ważnym zagadnieniem dotyczącym funkcjonowania każdego kraju jest jego system emerytalny. To od niego zależy bowiem utrzymanie jakości egzystencji osób starszych na odpowiednim poziomie. Ludzie, którzy przez wiele lat pracowali, zasługują na to, aby na emeryturze prowadzić godne życie. Każdy kraj ma własny system emerytalny oraz fundusz, z którego są wypłacane emerytury, jednakże żaden z występujących na świecie systemów emerytalnych nie jest doskonały. Dlatego też w przedmiotowym artykule zostaną porównane dwa z nich — szwedzki i turecki. System emerytalny każdego z tych krajów zostanie poddany analizie, a następnie zostaną one porównane z uwzględnieniem ich słabych oraz silnych stron. Dodatkowym celem artykułu będzie znalezienie dobrego przykładu systemu emerytalnego lub stworzenie możliwie najlepszej kombinacji spośród rzeczywiście funkcjonujących systemów.