The anchoring effect in the terms of behavioural economics

Mehmet Sevgin
Google Scholar Mehmet Sevgin
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.