The anchoring effect in the terms of behavioural economics

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.34.10
Mehmet Sevgin
Google Scholar Mehmet Sevgin
Publikacja:

Abstrakt

Założenia racjonalnego wyboru lub — bardziej ogólnie — standardowej teorii ekonomicznej odnoszą wielki sukces, jeśli chodzi o ich wkład w teorię ekonomiczną. Niektóre z ich założeń są jednak systematycznie niespójne z niektórymi obserwacjami w świecie rzeczywistym i eksperymentami kontrolowanymi. Te obserwacje zwracają uwagę na istnienie poznawczych uprzedzeń i heurystyk. Zakłada się, że zakotwiczenie jest jednym z najsilniejszych błędów poznawczych, ponieważ działa w sposób bezwarunkowy, bez świadomości jednostki. W niniejszym badaniu efekt zakotwiczenia zostanie omówiony i przeanalizowany pod kątem jego typów i ustaleń empirycznych. Analiza ma na celu wyodrębnienie kotwic ze względu na ich typy. W rezultacie autor odkrywa pięć typów kotwic: regularne kotwice informacyjne, kotwice generowane samodzielnie, zwykłe kotwice nieinformacyjne, kotwice podstawowe i przypadkowe kotwice środowiskowe. Badacz twierdzi, że regularne kotwice informacyjne nie powinny być traktowane jako błąd poznawczy, ponieważ ich poziom informatywności jest wystarczający do dokonania racjonalnych szacunków dla nieznanych wartości. Co więcej, ponieważ czerpanie korzyści z regularnych kotwic informacyjnych nie narusza zasady racjonalności, nie są one częścią studiów nad ekonomią behawioralną.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.