Scientific Articles

Tom 34 (2020)

The anchoring effect in the terms of behavioural economics

Strony: 147-159

PDF

Abstrakt

Założenia racjonalnego wyboru lub — bardziej ogólnie — standardowej teorii ekonomicznej odnoszą wielki sukces, jeśli chodzi o ich wkład w teorię ekonomiczną. Niektóre z ich założeń są jednak systematycznie niespójne z niektórymi obserwacjami w świecie rzeczywistym i eksperymentami kontrolowanymi. Te obserwacje zwracają uwagę na istnienie poznawczych uprzedzeń i heurystyk. Zakłada się, że zakotwiczenie jest jednym z najsilniejszych błędów poznawczych, ponieważ działa w sposób bezwarunkowy, bez świadomości jednostki. W niniejszym badaniu efekt zakotwiczenia zostanie omówiony i przeanalizowany pod kątem jego typów i ustaleń empirycznych. Analiza ma na celu wyodrębnienie kotwic ze względu na ich typy. W rezultacie autor odkrywa pięć typów kotwic: regularne kotwice informacyjne, kotwice generowane samodzielnie, zwykłe kotwice nieinformacyjne, kotwice podstawowe i przypadkowe kotwice środowiskowe. Badacz twierdzi, że regularne kotwice informacyjne nie powinny być traktowane jako błąd poznawczy, ponieważ ich poziom informatywności jest wystarczający do dokonania racjonalnych szacunków dla nieznanych wartości. Co więcej, ponieważ czerpanie korzyści z regularnych kotwic informacyjnych nie narusza zasady racjonalności, nie są one częścią studiów nad ekonomią behawioralną.