Scientific Articles

Tom 34 (2020)

How the German Pension System can benefit from insights of behavioural economics

Strony: 161-170

PDF

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób niemiecki system emerytalny może skorzystać ze spostrzeżeń z zakresu ekonomii behawioralnej w celu zainicjowania nowych skutecznych reform emerytalnych w kontekście problemów związanych z zachodzącymi zmianami demograficznymi. W tekście przedstawiono też behawioralne środki ekonomiczne dotyczące sposobów zwiększenia rozpowszechnienia dodatkowych planów emerytalnych w celu przezwyciężenia tego problemu. Dodatkowo opisano koncepcję reformy emerytalnej niemieckiego systemu emerytalnego — tak zwanego Deutschlandrente.