How the German Pension System can benefit from insights of behavioural economics

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.34.11
Oliver Koch
Google Scholar Oliver Koch
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób niemiecki system emerytalny może skorzystać ze spostrzeżeń z zakresu ekonomii behawioralnej w celu zainicjowania nowych skutecznych reform emerytalnych w kontekście problemów związanych z zachodzącymi zmianami demograficznymi. W tekście przedstawiono też behawioralne środki ekonomiczne dotyczące sposobów zwiększenia rozpowszechnienia dodatkowych planów emerytalnych w celu przezwyciężenia tego problemu. Dodatkowo opisano koncepcję reformy emerytalnej niemieckiego systemu emerytalnego — tak zwanego Deutschlandrente.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.