• The standards of tortious liability in the West Galician Code and its influence on ABGB in light of modern Polish tort law

The standards of tortious liability in the West Galician Code and its influence on ABGB in light of modern Polish tort law

Krzysztof Bokwa
Google Scholar Krzysztof Bokwa
Iwo Jarosz
Google Scholar Iwo Jarosz
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.