• Glosa do wyroku Wysokiego Trybunału, Wydziału Gospodarczego Królewskiej Ławy Sędziowskiej (High Court of Justice, Business and Property Courts, The Queen’s Bench Division) z dnia 15 września 2020 roku, sygn. FL-2020-000018

Glosa do wyroku Wysokiego Trybunału, Wydziału Gospodarczego Królewskiej Ławy Sędziowskiej (High Court of Justice, Business and Property Courts, The Queen’s Bench Division) z dnia 15 września 2020 roku, sygn. FL-2020-000018

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.14
Damian Littwin
Google Scholar Damian Littwin
Publikacja:

Abstrakt

Glosa przedstawia problematykę odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia utraconych zysków i klauzul rozszerzających tę odpowiedzialność w stosunku do szkód niefizycznych, opracowaną w oparciu o precedensowy wyrok Wysokiego Trybunału, Wydziału Królewskiej Ławy Sędziowskiej z dnia 15 września 2020 roku, sygn. FL-2020-000018, wydanym na tle epidemii wirusa SARS-CoV-2 i szkód z niej wynikłych. Orzeczenie porusza zagadnienia interpretacji klauzul rozszerzających odpowiedzialność ubezpieczyciela, klauzul ograniczających wspomnianą odpowiedzialność oraz problematykę przyczynowości, wskazuje kierunki interpretacji i zasady, w myśl których powinna być dokonywana. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na sposób interpretacji klauzul rozszerzających odpowiedzialność za szkody niefizyczne, które są coraz powszechniej stosowane w państwach zachodnich.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.