• Polska spółdzielnia energetyczna w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Polska spółdzielnia energetyczna w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.6
Bartłomiej Kupiec
Google Scholar Bartłomiej Kupiec
Publikacja:

Abstrakt

Energetyka obywatelska jest kluczowym elementem polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Regulacje unijne tworzą ramy prawne umożliwiające funkcjonowanie zrzeszeń zarządzanych przez obywateli w celu rozwijania projektów OZE. Polski ustawodawca uregulował w porządku prawnym koncepcję spółdzielni energetycznej w celu aktywizacji obywateli do działalności w obszarze energetyki. Niniejszy artykuł stanowi porównanie regulacji prawnych dotyczących spółdzielni energetycznej z treścią dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Celem artykułu jest wykazanie, że koncepcja spółdzielni energetycznej nie odpowiada treści powyższej unijnej dyrektywy. W artykule zawarto propozycję stosownych zmian w zakresie spółdzielni energetycznej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.