Zjawisko Czwartej Rewolucji Przemysłowej w sektorze finansów, ekonomii i zarządzania

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.10
Szymon Jarosz
Google Scholar Szymon Jarosz
Publikacja:

Abstrakt

Czwarta Rewolucja Przemysłowa, zwana również Przemysłem 4.0, to termin, który określa zmiany zachodzące w społeczeństwie, przemyśle i technologii, związane z cyfryzacją przemysłu, automatyzacją, przetwarzaniem i wymianą danych oraz nowoczesnymi technikami wytwórczymi. Koncepcja ta oparta jest na większym zaangażowaniu systemów inteligentnych i robotów w rożnego rodzaju sektorach produkcji oraz usług, które są w stanie dłużej i wydajniej niż ludzie. Fundamentalną kwestią dla Przemysłu 4.0 jest przenikanie się świata fizycznego z cyfrowym. Te wszystkie epokowe przemiany, które powodują, że proces przemian technologicznych określa się mianem rewolucji, nie ominą również sektora finansów, czyli sektora, w którym będą musieli odnaleźć się absolwenci kierunków takich jak finanse, rachunkowość czy controlling. Mając na uwadze powyższe założenia, przyjęto za cel badań przybliżenie charakterystyki zmian, jakie dotkną sektor finansowy oraz określenie stopnia wiedzy studentów kierunków związanych z finansami, rachunkowością, controllingiem oraz pokrewnych na temat Czwartej Rewolucji Przemysłowej oraz technologii stojących za rewolucyjnymi zmianami.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.