Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 40 (2022)

Nieposłuszeństwo obywatelskie vs. demokracja illiberalna. Sprawa Obywateli RP

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.40.3
Przesłane
25 października 2021
Opublikowane
17-06-2022

Abstrakt

Postępowanie w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego nad Fundacją Obywatele RP stało się miejscem konfliktu dwóch idei: illiberalnej wersji demokracji forsowanej przez łamiącą Konstytucję władzę oraz praworządności bronionej przez członków ruchu Obywatele RP z użyciem nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nieposłuszeństwo obywatelskie jest ideą wielowiekową, odgrywającą znaczącą rolę w każdej dojrzałej demokracji. Jej waga ujawnia się w sposób szczególny podczas takich wydarzeń, jak kryzys konstytucyjny w Polsce trwający od roku 2015. Kryzys ten jest ściśle związany z kierunkiem polityki obranym przez rząd PiS-u. Przeprowadzona w niniejszym tekście analiza wniosku MSWiA o zawieszenie zarządu fundacji i wprowadzenie zarządu komisarycznego wskazuje na chęć dokonania represji na ideowym przeciwniku jako prawdziwą motywację jego powstania, co potwierdził sąd, oddalając wniosek jako bezzasadny.