Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 44 (2023): W pogoni za wyzwaniami teraźniejszości — prawo i ekonomia w dobie zderzenia cywilizacji

Analiza poziomu innowacyjności Polski na tle państw Unii Europejskiej

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.44.8
Przesłane
29 grudnia 2021
Opublikowane
09-06-2023

Abstrakt

Innowacyjność jest zagadnieniem szczególnie istotnym w przypadku gospodarek rozwijających się. Ma znaczący wpływ na konkurencyjność oraz poziom rozwoju gospodarczego. W artykule zaprezentowano wyniki analizy porównawczej poziomu innowacyjności państw członkowskich Unii Europejskiej w roku akcesji Polski do Unii oraz w roku 2019. Badanie przeprowadzono przy użyciu metody TOPSIS ze wspólnym wzorcem rozwoju. Uzyskane wyniki pozwoliły ocenić pozycję polskiej gospodarki na tle pozostałych badanych krajów w kontekście innowacyjności.