Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 44 (2023): W pogoni za wyzwaniami teraźniejszości — prawo i ekonomia w dobie zderzenia cywilizacji

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego — zagadnienia wybrane

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.44.3
Przesłane
5 lutego 2022
Opublikowane
09-06-2023

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie instytucji odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego uregulowanej w art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Autorka podejmuje próbę kompleksowej analizy art. 18 ust. 3a i 5 u.o.p.l., w szczególności przedstawia cel i przyczynę nowelizacji wskazanej regulacji oraz obowiązek zapewnienia najmu lokalu socjalnego. W treści opracowania rozważono moment powstania zobowiązania gminy oraz termin jego wygaśnięcia. Przeanalizowano także wysokość i składniki odszkodowania, terminy przedawnienia, legitymację podmiotów uprawnionych do dochodzenia roszczenia o odszkodowanie, jak również zasady odpowiedzialności właściwej gminy. Wskazane zagadnienia rozpatrywano przy użyciu metody dogmatycznoprawnej.