Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 44 (2023): W pogoni za wyzwaniami teraźniejszości — prawo i ekonomia w dobie zderzenia cywilizacji

Wkład imigrantów w podnoszenie innowacyjności miasta. Przykład Wrocławia

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.44.7
Przesłane
2 czerwca 2022
Opublikowane
09-06-2023

Abstrakt

Wyniki badań — zwłaszcza dotyczące Stanów Zjednoczonych Ameryki — wskazują, że istnieje istotna zależność między obecnością imigrantów a innowacyjnością państw przyjmujących. Celem podjętego badania jest sprawdzenie podobnego związku w Polsce na przykładzie Wrocławia. Miarą innowacyjności przyjętą w artykule jest liczba aplikacji patentowych. W zbiorze danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za okres 1989–2020 przeanalizowano wszystkie zgłoszenia patentowe zarejestrowane jako aplikacje, które pochodziły z Wrocławia, pod kątem liczby i udziału cudzoziemców w tych aplikacjach. W wyniku badań stwierdzono, że wkład imigrantów w innowacyjność jest różny w zależności od obszaru technologicznego wynalazków. Cudzoziemcy nie przyczynili się w dużym stopniu do zwiększenia innowacyjności miasta, ale mieli wpływ na podtrzymanie rozwoju branży elektrotechnicznej we Wrocławiu.