Skutki strategicznej litygacji. Sprawa „stref wolnych od LGBT”

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.41.5
Wojciech Kauczor
Google Scholar Wojciech Kauczor
Jakub Skoczke
Google Scholar Jakub Skoczke
Publikacja:

Abstrakt

Rządy populistów kreują polityczne zaplecze naruszeń praw mniejszości. W związku z tym niektóre polskie jednostki samorządu terytorialnego przyjęły uchwały o ogłoszeniu się tak zwanymi strefami wolnymi od LGBT. Wywołało to opór społeczny i doprowadziło do zaskarżenia tych uchwał przez Rzecznika Praw Obywatelskich do sądów administracyjnych. Ponadto, szeroki zakres środków pozaprawnych został wykorzystany przez wiele organizacji pozarządowych wspierających osoby LGBT, aby wpłynąć na media, społeczeństwo i samorządy celem odrzucenia tych uchwał. Autorzy opisują ten proces i badają rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w nim w kontekście strategicznej litygacji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.