Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 41 (2022): Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu

Skutki strategicznej litygacji. Sprawa „stref wolnych od LGBT”

  • Wojciech Kauczor
  • Jakub Skoczke
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.41.5
Przesłane
9 sierpnia 2022
Opublikowane
10-08-2022

Abstrakt

Rządy populistów kreują polityczne zaplecze naruszeń praw mniejszości. W związku z tym niektóre polskie jednostki samorządu terytorialnego przyjęły uchwały o ogłoszeniu się tak zwanymi strefami wolnymi od LGBT. Wywołało to opór społeczny i doprowadziło do zaskarżenia tych uchwał przez Rzecznika Praw Obywatelskich do sądów administracyjnych. Ponadto, szeroki zakres środków pozaprawnych został wykorzystany przez wiele organizacji pozarządowych wspierających osoby LGBT, aby wpłynąć na media, społeczeństwo i samorządy celem odrzucenia tych uchwał. Autorzy opisują ten proces i badają rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w nim w kontekście strategicznej litygacji.