Radykalizacja klauzuli sumienia a prawa reprodukcyjne w Polsce

DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.41.7
Agnieszka Górka
Google Scholar Agnieszka Górka
Publikacja:

Abstrakt

W tekście zajmuję się analizą zjawiska radykalizacji lekarskiej klauzuli sumienia, które to zjawisko nastąpiło w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiam, jak partia populistyczna wykorzystuje lekarską klauzulę sumienia do kreowania polityki opartej na moralności i dyskryminacji. Na przykładzie działań populistów, którzy odchodzą od liberalnego modelu praw człowieka, prezentuję, jak współcześnie ograniczane i gwałcone są prawa kobiet. Na końcu przedstawiam, jak inne zawody próbują wykorzystywać lekarską klauzulę sumienia w celu ograniczenia świadczenia usług.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.