Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 41 (2022): Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu

Udział organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych na przykładzie ochrony praw migrantów w Polsce

  • Alicja Kononowicz
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.41.9
Przesłane
10 sierpnia 2022
Opublikowane
10-08-2022

Abstrakt

W artykule poruszony został problem udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych. Został on zaprezentowany na przykładzie postępowań dotyczących ochrony praw migrantów w Polsce. Celem niniejszych rozważań jest sprawdzenie, czy udział organizacji pozarządowych wpływa na sposób prowadzenia postępowań o charakterze litygacji strategicznej. W tekście zostało opisane, czym są postępowania strategiczne oraz jakiego typu działania mogą podejmować organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych postępowań. Zostało to zobrazowane przykładowymi postępowaniami, takimi jak sprawa Bistieva i inni przeciwko Polsce, sprawa zbiorowego wydalenia cudzoziemców z Czeczenii i Tadżykistanu, sprawa Azara Orujova przeciwko Polsce i sprawa Adama Mamilowa. Lektura artykułu pozwala dostrzec znaczenie udziału organizacji pozarządowych w dążeniu do podniesienia ochrony praw migrantów.