Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 44 (2023): W pogoni za wyzwaniami teraźniejszości — prawo i ekonomia w dobie zderzenia cywilizacji

Transkrypcja aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych. Rozważania „de lege lata” i „de lege ferenda fundamentali”

DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.44.4
Przesłane
16 grudnia 2022
Opublikowane
09-06-2023

Abstrakt

Celem rozważań jest przedstawienie kwestii dopuszczalności transkrypcji aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych. Polski porządek prawny nie akceptuje małżeństw homoseksualnych, co prowadzi do odmowy dokonania transkrypcji takich aktów ze względu na zastosowanie klauzuli porządku publicznego. W konsekwencji małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pozbawiony jest możliwości uzyskania dokumentów tożsamości oraz nadania numeru PESEL, co utrudnia wykonywanie przysługujących mu praw obywatelskich oraz wynikających z prawa unijnego — prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terenie państw członkowskich. W pracy szczegółowej analizie poddane zostało orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do rozwiązań prawnych de lege lata oraz jego wpływ na praktykę organów administracji publicznej. Ocenie poddano także projekt ustawy nowelizującej regulacje dotyczące transkrypcji pod kątem postulowanych rozwiązań de lege ferenda.