• Econometric research of interdependence of major macroeconomic indicators of the Republic of Poland and indicators of the country’s households

Econometric research of interdependence of major macroeconomic indicators of the Republic of Poland and indicators of the country’s households

Mykola Zhuk
Google Scholar Mykola Zhuk
Publikacja:

Abstrakt

The economic system of the Republic of Poland was studied with the use of econometric modeling. Simultaneous equation system model that describes interdependence of major macroeconomic indicators of Poland and its household’s indicators was built. Several imitational experiments were made with the model to show the government’s economic policy influence on the country’s economic system.

Zbadano ekonomiczny system gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą modelowania ekonometrycznego. Model polskiej gospodarki zbudowano w formie układu jednoczesnych równań, opisujących relacje głównych wskaźników makroekonomicznych kraju i wskaźników polskich gospodarstw domowych. Dzięki imitacyjnym eksperymentom zbadano wpływ polityki gospodarczej rządu na system ekonomiczny kraju.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.