Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły naukowe

Tom 24 (2018): Współczesne wyzwania prawa w dobie nowego porządku gospodarczego świata

Pośrednie umieszczenie nazwiska komandytariusza w fi rmie spółki komandytowej w świetle art. 104 § 4 k.s.h

  • Mateusz Grześków
DOI
https://doi.org/10.19195/1733-5779.24.2
Przesłane
24 września 2018
Opublikowane
24-09-2018

Abstrakt

The indirect placement of a limited partner’s surname in business name of a limited liability partnership

In the limited liability partnership, whose general partner is a non-natural person, there is a possibility that in its business name may occur an indirect placement of a limited partner’s surname when general partner’s business name contains surname of a limited partner. Accordance to art. 104 § 3 of Polish Code of Commercial Companies CCC limited liability partnership’s business name shall contain full business name of at least one of its general partners who are non-natural persons. In the result art. 104 § 4 CCC is infringed by the force of the law itself. This conflict of laws can be resolved by application of either lingual or functional interpretations of these contracting to each other provisions. Due to the needs of business practice, more liberal approach to the application of art. 104 § 4 should be adopted. Additionally, it would be wrong to punish entities who are acting in accordance with law for obeying it. Finally, the indirect placement of a limited partner’s surname in the business name of a limited liability partnership shall not result in holding limited partner liable for its debts.