Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 8

Published 1 lutego 2010

Issue description

Zawarte w tomie artykuły zostały przygotowane na VII Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową, której główny wątek „Konsument. Przedsiębiorstwo. Gospodarka światowa” uzupełniony został o podtytuł „Determinanty i skutki postępu technicznego”. Konferencję zorganizowało Naukowe Koło Ekonomistów. Niniejszy tom jest drugim zawierającym związane z nią artykuły (pierwsza część – tom VII – ukazała się w lutym 2010). Do tomu dodano 3 artykuły, których autorzy nie należą do NKE i które nie są związane z tematyką konferencji, jest to jednak zgodne z koncepcją założycielską serii „Studenckie Prace Prawnicze, Administartywistyczne i Ekonomiczne” – stwarza młodym naukowcom szansę rozwoju na początku trudnej drogi naukowej.