Tom 14 (2013)

Opublikowane: 23-06-2014

W 14. tomie Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych ukazane zostały następujące problemy: partnerstwo publiczno-prywatne, rola rządu i rozwój gospodarczy w odniesieniu do doświadczeń Polski i Kazachstanu, funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji, analiza struktury PKB a współczesna gospodarka Ukrainy, Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939, pojęcie efektywności i konkurencyjność gospodarek rynkowych, perspektywa rozwoju/upadku związana z galeriami sztuki współczesnej, państwo w sektorze ochrony zdrowia, zabezpieczenie należności podatkowych hipoteką przymusową oraz istota due diligence prawnego w prawie polskim i amerykańskim. Tom zamykają recenzje dwóch książek zamieszczone w nowym dziale „Zdaniem naszych mistrzów”, w którym publikowane będą recenzje wydawnictw przygotowane przez pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.