Tom 14 (2013)

Artykuły

Wstęp
14, 2013, Strony 9 - 9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Selected aspects of PPP: Experience of Poland and Kazakhstan
14, 2013, Strony 15 - 27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji
14, 2013, Strony 29 - 41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problemy współczesnej gospodarki Ukrainy — analiza struktury PKB
14, 2013, Strony 43 - 54
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939. Wybór problematyki
14, 2013, Strony 55 - 71
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pojęcie efektywności i konkurencyjność gospodarek rynkowych
14, 2013, Strony 73 - 83
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?
14, 2013, Strony 85 - 97
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Państwo w sektorze ochrony zdrowia
14, 2013, Strony 99 - 107
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zabezpieczenie należności podatkowych hipoteką przymusową
14, 2013, Strony 109 - 123
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Istota due diligence prawnego w prawie polskim i amerykańskim
14, 2013, Strony 125 - 139
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Michell A. Orenstein, Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ss. 290
14, 2013, Strony 143 - 146
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
recenzja: Mediacje w społeczeństwie otwartym, pod red. M. Tabernackiej i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2012, ss. 368
14, 2013, Strony 147 - 150
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strony redakcyjne i spis treści
14, 2013, Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF