Tom 22 (2017)

Artykuły naukowe

Technological trap and its overcoming difficulties in transition economies
22, 2017, Strony 11 - 20
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Social dimension of the concept of sustainable development
22, 2017, Strony 21 - 33
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja audytu wewnętrznego na świecie
22, 2017, Strony 35 - 46
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działalność gospodarcza w polskich przepisach legislacyjnych
22, 2017, Strony 47 - 61
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwarunkowania prawne działalności gospodarczej w Czechach
22, 2017, Strony 63 - 70
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucja kuratora spadku nieobjętego, jego prawa i obowiązki w polskim systemie prawa cywilnego
22, 2017, Strony 71 - 80
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?
22, 2017, Strony 81 - 94
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucja przymusowego leczenia jednostki w aspekcie przepisów prawnych i teorii psychologicznych
22, 2017, Strony 95 - 106
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gminna rada seniorów — znaczenie „głosu doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej
22, 2017, Strony 107 - 119
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg przez pacjenta a zdolność do czynności prawnych
22, 2017, Strony 121 - 136
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2017 roku, I SA/Wr 524/17
22, 2017, Strony 137 - 150
DOI: https://doi.org/10.19195/1733-5779.22.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF