Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 22

Published 19 lipca 2018

Issue description

Bieżący numer poświęcony jest istotnym problemom ekonomicznym i społecznym. W artykule dotyczącym zrównoważonego rozwoju i jego społecznego wymiaru omówiono narzędzia jego stymulowania oraz przedstawiono analizę danych dotyczących skali ubóstwa w Polsce. W publikacji na temat „pułapki technologicznej” będącej barierą rozwoju krajów postkomunistycznych autor wskazał przyczyny powstania pułapki technologicznej i makroekonomii we Wschodniej Europie. W artykule „Gminna rada seniorów — znaczenie „głosu doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej” poruszono problem społecznej aktywizacji osób starszych. Z kolei w opracowaniu „Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?” autorka stara się zaprezentować istotę instytucji pozbawienia władzy rodzicielskiej i konsekwencje jej stosowania. Numer zawiera także opracowania dotyczące wielu istotnych aspektów prawa administracyjnego i cywilnego. W pierwszym obszarze mieści się opracowanie pt. „Działalność gospodarcza w polskich przepisach legislacyjnych”. W drugim natomiast artykuł pt. „Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg przez pacjenta a zdolność do czynności prawnych”.