• Metapolityczna synteza św. Tomasza z Akwinu

Metapolityczna synteza św. Tomasza z Akwinu: François Daguet, „Myśl polityczna św. Tomasza z Akwinu”, tłum. Tomasz Pękala, Teologia Polityczna, Instytut Wydawniczy, Warszawa 2021, ss. 619.

DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.17.1.7
Mateusz Woch
Google Scholar Mateusz Woch
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.