Tom 17 Nr 1 (2022)

Opublikowane: 24-05-2022

W zeszycie 1 z 2022 roku czytelnicy kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” znajdą sześć obszernych studiów teoretycznych oraz historyczno-filozoficznych. Randall E. Auxier i Przemysław Bursztyka podejmują zagadnienie Obcego w perspektywie współczesnej filozofii — problem dotkliwie aktualny. Piotr Machura pisze o moralnej topografii pamięci, wskazując na jej rolę w kształtowaniu się tożsamości. Studium Victorii Rowe Holblbrook dotyczy złożonego zagadnienia metafizyki piękna w islamie, w której to religii, mimo zakazu reprezentacji, ta kategoria estetyczna odgrywa istotną rolę. Kwestie obrazowania analizuje również Ilona Błocian, czyniąc to z perspektywy psychoanalitycznej Sigmunda Freuda, zaś turecki badacz Engin Erdem analizuje wpływ myśli Arystotelesa na metafizykę Boga w filozofii Ibn Siny. Marta Dixa podjęła szeroko dyskutowany problem roli kultury w ewolucji gatunku ludzkiego.