• Odrzucona tradycja, czyli o domniemanym sprzeciwie Kościoła katolickiego wobec kary śmierci [Tomasz Snarski, „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią”]

Odrzucona tradycja, czyli o domniemanym sprzeciwie Kościoła katolickiego wobec kary śmierci [Tomasz Snarski, „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią”]

DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.17.2.6
Wojciech S. Kilan
Google Scholar Wojciech S. Kilan
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.