Tom 17, Nr 2

Opublikowane: 04-11-2022

W zeszycie Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XVII, fasc. 2 (2022) znalazły się teksty w języku polskim i angielskim; na zawartość numeru składa się pięć samodzielnych artykułów oraz jedna recenzja. Numer otwiera studium Mariusa Povilasa Šaulauskasa poświęcone agnoiologicznej specyfice nowożytnej i współczesnej epistemologii (a więc: założeniu, że niewiedza jest wiarygodną podstawą wiedzy). W kolejnym artykule Randall E. Auxier i Przemysław Bursztyka przedstawiają ironię jako mechanizm konstruowania podmiotowości, który zarazem wprowadza w obszar podmiotowości moment inności. Następnie Antoni Torzewski podejmuje problem reprezentacjonizmu i antyreprezentacjonizmu, zaczynając od ogólnych filozoficznych argumentów Richarda Rorty’ego, by potem rozważyć szczegółowy przypadek filozofii fotografii (w nawiązaniu do koncepcji Rolanda Barthes’a i Viléma Flussera). W kolejnym tekście Karol Morawski przedstawia dylematy antropologii politycznej (jednostka versus społeczeństwo, współpraca versus konflikt, dialog versus antagonizm), zarówno w ujęciu historycznym, jak i w odniesieniu do współczesnych stanowisk. Blok artykułów zamyka wspólny tekst Ariana Kowalskiego i Michała Sawickiego poświęcony koncepcji człowieczeństwa Ericha Fromma. Dopełnieniem zawartości numeru jest, przygotowana przez Wojciecha Kilana, recenzja książki Tomasza Snarskiego pt. Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią (Więź, Warszawa 2021).