SYMPOZJUM NAD KSIĄŻKĄ MARIUSZA TUROWSKIEGO PT. C.B. MACPHERSON: "INDYWIDUALIZM POSIADACZY" A DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ ONTOLOGII POL [262]

Tom 13 Nr 2 (2018)

Ontologia polityczna zachłanności

Strony: 151 - 155

PDF