Tom 13, Nr 2

Opublikowane: 18-07-2018

Najnowszy numer czasopisma otwiera artykuł dotyczący zagadnień metaetetycznych, ponadto znalazły się w nim teksty dotyczące logiki temporalnej, zagadnienia sprawiedliwości w filozofii Fryderyka Nietzschego, relacji doświadczenia i rozumu oraz tekst analizujący zagadnienie religii w ujęciu Emmanuela Levinasa. W dziale Przekłady zawiera Komentarz do „Fajdrosa” Hermiasa Aleksandryjczyka. Duża część tego numeru poświęcona jest dyskusji nad książką Mariusza Turowskiego: C.B. Macpherson: „indywidualizm posiadaczy” a dylematy współczesnej ontologii politycznej, oraz dyskusji nad monografią Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss — Rawls — Habermas autorstwa Doroty Sepczyńskiej.

MIEJSCE PRAWDY W POLITYCE. SYMPOZJUM NAD KSIĄŻKĄ DOROTY SEPCZYŃSKIEJ

SYMPOZJUM NAD KSIĄŻKĄ MARIUSZA TUROWSKIEGO PT. C.B. MACPHERSON: "INDYWIDUALIZM POSIADACZY" A DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ ONTOLOGII POL [262]