SYMPOZJUM NAD KSIĄŻKĄ MARIUSZA TUROWSKIEGO PT. C.B. MACPHERSON: "INDYWIDUALIZM POSIADACZY" A DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ ONTOLOGII POL [262]

Tom 13 Nr 2 (2018)

Recenzja: M. Turowski, C.B. Macpherson: „indywidualizm posiadaczy” a dylematy współczesnej ontologii politycznej

Andrzej Szahaj

Strony: 161 - 164

PDF