Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 10, Nr 1

Published 13 marca 2015

Issue description

W najnowszym numerze kwartalnika „Studia Philosopica Wratislaviensia” czytelnik znajdzie artykuły poświęcone debacie relatywizm-absolutyzm, biopolityce oraz definicji życia rozważanej w kontekście filozofii biologii, a także studia na temat filozofii Immanuela Kanta, Martina Heideggera, Francisa Bacona oraz Alberta Schweitzera. Tom uzupełniają przekłady wczesnych pism teoretycznych Friedricha Hölderlina oraz fragmentów korespondencji Ernsta Cassirera z Edmundem Husserlem.