Tom 15 Nr 1 (2020)

Artykuły

Re-echoing the Conservatism in Karl Popper’s Piecemeal Engineering
Studia Philosophica Wratislaviensia, Strony 9-18
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.1.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The Relevance of Emotions for Ethical Discourse: A Thesis in Philosophical Anthropology
Studia Philosophica Wratislaviensia, Strony 19-26
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.1.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Toleration: Conflict Resolution Method in Pluralist Societies or a Tool of Discrimination?
Studia Philosophica Wratislaviensia, Strony 27-39
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.1.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pojęciowa treść percepcji a realizm epistemologiczny. Zarys problemu
Studia Philosophica Wratislaviensia, Strony 41-59
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.1.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Leonardo północy. O estetyce Albrechta Dürera
Studia Philosophica Wratislaviensia, Strony 61-69
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.1.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Psychologia opisowa na nowo odczytana? Szkic o metodzie w filozofii Leopolda Blausteina
Studia Philosophica Wratislaviensia, Strony 71-91
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.1.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyczynowość i celowość w dziejach w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera i Odo Marquarda
Studia Philosophica Wratislaviensia, Strony 93-111
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.1.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cywilizacja techniczna a poszukiwanie integralnego rozwoju
Studia Philosophica Wratislaviensia, Strony 113-130
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.1.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Godność ludzka a prawa człowieka w ujęciu Roberta Spaemanna
Studia Philosophica Wratislaviensia, Strony 131-145
DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.1.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF