Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 15, Nr 1

Published 23 kwietnia 2020

Issue description

Zeszyt pierwszy z 2020 roku kwartalnika filozoficznego Studia Philosophica Wratislaviensia (vol. XV, fasc. 1, 2020) zawiera teksty publikowane zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Na plan pierwszy tego wydania wysuwa się problematyka antropologiczno-etyczna, w tym zagadnienia tolerancji, ludzkiej godności, posthumanizmu oraz emocjonalności, omawiane z filozoficznego punktu widzenia. Uzupełnieniem dla tych artykułów są tekstu podejmujące kwestie teoriopoznawcze, polityczno-filozoficzne i estetyczne.