Tom 15, Nr 3

Opublikowane: 31-12-2020

W tomie tym chcieliśmy przedstawić i porównać różnorodne stanowiska wobec abstrakcji oraz zainicjować debatę wokół tej kategorii pomiędzy reprezentantami różnych dyscyplin: filozofii, estetyki, historii sztuki, literaturoznawstwa, matematyki, wreszcie samej sztuki. Ta wymiana zdań między sztuką a filozofią (której kontekst jest przede wszystkim estetyczny) nie ma na celu wypełniania luk istniejących w toczącej się od początków XX  wieku dyskusji o abstrakcji. Wynik tego spotkania — w postaci niniejszego tomu — okazał się jednak obustronnie korzystny i interesujący. Być może czytelników zadziwi fakt, z jak różnych punktów wyjścia docieraliśmy w naszych poszukiwaniach w pobliskie bądź te same miejsca…