Tom 16 Nr 1 (2021)

Opublikowane: 10-11-2021

Numer 16.1 (2021) „Studia Philosophica Wratislaviensia” otwiera sympozjum wokół książki Jerzego Lutego pt. Sztuka jako adaptacja: uniwersalizm w estetyce ewolucyjnej (Kraków 2018). Po wprowadzającym głosie autora prezentujemy dyskusję, w której udział wzięli Piotr Przybysz, Agnieszka Bandura, Łukasz Huculak i Zbigniew Pietrzak. Odpowiedź Jerzego Lutego na komentarze ukaże się w następnym numerze.

Zeszyt obejmuje także dwa osobne artykuły, które są poświęcone polskim autorom: Joachimowi Lelewelowi (artykuł Marty Ciechowicz pt. Joachim Lelewel’s methodological ideas) oraz Henrykowi Elzenbergowi (artykuł Antoniego Płoszczyńca pt. Rola ascetyzmu w antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga). W numerze znalazło się również przygotowane przez Artura Pacewicza tłumaczenie Wprowadzenia do dialogów Platona Albinusa ze Smyrny wraz z komentarzem. Zeszyt zamykają dwie recenzje — książek Piotra Schollenbergera pt. Jednostkowość i wydarzenie. Studia z estetyki Lyotarda (Warszawa 2019) oraz Dawida Szkoły pt. Pomiędzy filozofią a stylem życia. Egzystencjalizm w polskiej prozie pokolenia ’56 (Wrocław 2019) — napisane, odpowiednio, przez Adama Chmielewskiego i Marka Błaszczyka.